Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 74 00
Zespół Chirurgii Jednego Dnia MEDICA
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 74 00
Zadzwoń i zapisz się na wizytę
tel. 25 644 74 00

  Poradnia Alergologiczna

 lek. med. Orchowska Joanna
 dr hab. n. med. Naumnik Wojciech
 lek. med. Ratyński Robert
 lek. med. Mitura Alicja
 d.n.med. Lisiecka Maria

Diagnozowanie alergii można uzupełnić
o nowoczesne testy z surowicy krwi - POLYCHECK


ZRÓB TEST SWOJEJ ALERGII!


alergia

Poradnia alergologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych układu oddechowego (astma oskrzelowa, pyłkowica, przewlekły alergiczny nieżyt nosa).
Naszym pacjentom zapewniamy stałą, profesjonalną opiekę. Posiadamy duże doświadczenie w immunoterapii swoistej (odczulaniu).
W poradni wkorzystywane są nowoczesne metody diagnostyczne, badania laboratoryjne. Pracują w niej doświadczeni lekarze alergolodzy, ścisle współpracujący z innymi specjalistami, m.in. otolaryngologami, dermatologami i pediatrami.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY W PORADNI ALERGOLOGICZNEJ

Pierwsza, wstępna wizyta dziecka w Poradni nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy ze sobą zabrać dotychczas wykonane badania oraz informacje o zażywanych lekach. Proszę pamiętać również o zabraniu ze sobą dokumentu z nr PESEL, który jest potrzebny do weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ niezbędnego do wystawienia refundowanych recept.

Jeśli od wielu lat wiosna kojarzy Ci się jedynie z katarem i zapaleniem spojówek, warto poddać się terapii odczulającej. Jest ona skuteczna przy uczuleniach na: pyłki roślin (drzew, traw, zbóż, chwastów), roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów pleśniowych, sierść zwierząt oraz jad owadów, również w przypadku astmy oskrzelowej na tle alergicznym.

ODCZULANIE

Klasyczna metoda odczulania polegająca na podawaniu w regularnych odstępach czasu szczepionki we wstrzyknięciach podskórnych w zewnętrzną powierzchnię ramienia - wykona ją lekarz albo pielęgniarka w Poradni Alergologicznej.

Odczulanie nie jest możliwe jedynie w przypadku alergii pokarmowej i kontaktowej. Terapię odczulającą warto rozważyć, gdy dolegliwości alergii są nasilone, trwają cały rok i wymagają  ciągłego przyjmowania leków. Wskazaniem są też silne objawy alergii sezonowej. W przypadku  kataru siennego odczulanie może nawet zapobiec rozwojowi astmy. Nie każdy jednak może poddać się terapii. Ważny jest ogólny stan zdrowia.

Przeciwwskazaniem są m.in. choroby tarczycy, układu krążenia i cukrzyca.

odczulanieSporo osób waha się, czy w ogóle zaczynać odczulanie. Obawiają się długich lat terapii i uciążliwości. Jednak tak naprawdę jest to jedyna metoda leczenia alergii, bo stosowane zwykle leki antyhistaminowe tylko łagodzą jej objawy. Odczulanie znacznie poprawia samopoczucie i komfort życia oraz chroni przed wystąpieniem astmy, na którą zapada statystycznie nawet co trzecia osoba uczulona na pyłki.

Odczulanie jest procesem długotrwałym, wymaga dużo dyscypliny i czasu, trwa minimum 3 lata, a okres optymalny to 5 lat. Polega na dostarczeniu organizmowi niewielkich dawek alergenu po to, by mógł go zaakceptować i przestał zwalczać. Alergeny podaje się w formie szczepionki przez 2-3 miesiące co 7-14 dni. Potem, w czasie leczenia podtrzymującego, pacjent otrzymuje dawkę szczepionki co 4-6 tygodni.

Do wyboru mamy odczulanie całoroczne, które polega na podawaniu szczepionki przez cały rok oraz odczulanie przedsezonowe - wykonuje się je przed okresem pylenia i powtarza ten schemat co roku.

Do odczulania kwalifikuje lekarz o podwójnej specjalizacji alergologii oraz jednej z wymienionych: pediatrii, dermatologii, pulmonologii, laryngologii i chorób wewnętrznych. Wykonuje on wczesniej szereg testów (testy punktowe i testy prowokacyjne), które potwierdzają czy odczulanie jest wskazane (czy występuje wysoki poziom przeciwciał IgE na dany alergen).

Stosowane w tej metodzie szczepionki są dobrze oczyszczone i bezpieczne. Dobrze dobrana terapia odczulająca bardzo rzadko powoduje wystąpienie skutków ubocznych, co jest niezwykle ważne zwłaszcza dla rodziców odczulanych dzieci. Po podaniu szczepionki należy unikać wytężonego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli i opalania. Przed każdą iniekcją sprawdzany jest stan zdrowia pacjenta, ponieważ w niektórych sytuacjach trzeba przesunąć terminu szczepienia.

Przed podaniem szczepionki poinformuj lekarza o wszelkich zdarzeniach medycznych, które miały miejsce od ostatniej wizyty oraz jak tolerowałeś ostatnio podaną dawkę.

Po wykonanym wstrzyknięciu musisz pozostać w poczekalni 30 minut, a następnie dodatkowe 15 w celu obserwacji. Większość niebezpiecznych objawów ubocznych po podaniu szczepionki rozwija się właśnie w tym czasie.

Jeśli w czasie obserwacji pojawią się jakieś niepokojące objawy, jak na przykład: uporczywy świąd dłoni, uszu, uczucie gorąca, czy osłabienie - niezwłocznie poinformuj o tym lekarza lub pielęgniarkę. Objawy niepożądane mogą (rzadko) się rozwinąć także w późniejszym czasie.

Po 30. minutach obserwacji zgłoś się do lekarza lub pielęgniarki, którzy skontrolują miejsce podania szczepionki i ogólne samopoczucie. Następnie zrób to po raz drugi po 15. minutach. Dopiero wówczas będziesz mógł opuścić poradnię.

W dniu podania szczepionki nie wykonuj dużych wysiłków fizycznych (sporty, siłownia, praca) i ogólnie unikaj sytuacji, w których dochodzi do przegrzania organizmu (opalanie, gorące kąpiele, sauna) - ma to niekorzystny wpływ na farmakokinetykę szczepionki, która ma się powoli uwalniać z miejsca podania. Nie spożywaj posiłków zawierających alergeny reagujące krzyżowo z alergenami zawartymi w szczepionce. Nie spożywaj obfitych posiłków i unikaj alkoholu.

U niektórych pacjentów w miejscu podania szczepionki pojawia się rumień, czyli obrzęk o średnicy około 7. cm z towarzyszącym świądem. Niektórzy zgłaszają uczucie zmęczenia. Objawy te zwykle ustępują samoistnie w ciągu 1-2. dób i są spodziewanymi objawami ubocznymi terapii, ale poinformuj o nich przy następnej wizycie lekarza. Ustal z lekarzem postępowanie w sytuacjach wystąpienia objawów ubocznych - gdzie masz się zgłosić i co zrobić.

Pamiętaj o zasadach przechowywania szczepionki!

TESTY ALERGICZNEtesty

Wykonuje się w celu wykrycia czynników wywołujących alergiczną odpowiedź organizmu. Badanie polega na celowym spowodowaniu kontaktu podejrzewanego o wywoływanie objawów reakcji alergicznej alergenu ze skórą, po czym analizuje się i interpretuje powstałe na skórze zmiany, takie jak pęcherze, czy rumień.

Testy stosowane w diagnostyce alergii są oparte na zjawisku nadwrażliwości natychmiastowej i są podstawową metodą w diagnostyce alergii. Pozwalają one na stwierdzenie IgE-zależnej reakcji w obrębie skóry. Doprowadzają do uwolnienia histaminy, która powoduje w obrębie skóry powstanie reakcji, wywołującej powstanie bąbla i zlokalizowanego wokół niego rumienia. Do wykonania testów skórnych powinny być stosowane standaryzowane alergeny.

Testy skórne:

  • TESTY PUNKTOWE
    Technika wykonania testu punktowego polega na umieszczeniu roztworu zawierającego alergen na skórze (przedramię lub plecy), a następnie nakłuciu skóry w obrębie kropli roztworu. Liczba badanych alergenów zależy od podejrzewanej etiologii. Ponadto zawsze należy wykonać kontrolę dodatnią z roztworem histaminy oraz ujemną z roztworem soli fizjologicznej.
  • TESTY ŚRÓDSKÓRNE
    Metoda o dużej czułości wykorzystywana do diagnostyki reakcji alergicznej typu natychmiastowego oraz typu reakcji opóźnionej. Wykonanie testu polega na wstrzyknięciu za pomocą strzykawki tuberkulinowej w warstwę powierzchowną skóry alergenu w objętości 0,01-0,02 ml, uzyskując tym samym bąbel o średnicy 2-3 mm. Zasadą jest, iż w przypadku ujemnych testów punktowych, alergen podaje się śródskórnie w stężeniu 100 do 1000-krotnie mniejszym niż był użyty w teście punktowym.

Interpretacja wyników testów skórnych

Interpretacji wyników w obu przypadkach dokonuje się w identyczny sposób. Po upływie 15-20. minut od założenia testu, mierzy się linijką z podziałką milimetrową średnicę bąbla i towarzyszącego nacieku. Jako wynik podaje się dwie wartości, gdzie pierwsza liczba mówi o średnicy bąbla, a druga o średnicy nacieku (np. 4/9). Wynik dodatni nie oznacza, że źródłem powstania bąbla i nacieku jest reakcja alergiczna IgE-zależna. W związku z tym nie może być podstawą rozpoznania klinicznie istotnej reakcji i zawsze powinien być rozpatrywany łącznie w połączeniu z innymi danymi klinicznymi.

Przyczynami wystąpienia wyniku fałszywie ujemnego najczęściej jest stosowanie leków hamujących reakcje alergiczną przed wykonaniem badania. Dlatego też powinno sie je odstawic na 5-10 dni przed ich wykonaniem.

Testy wykonuje się u pacjenta w dobrym stanie zdrowia. Jeśli pacjent jest chory (np. przeziębiony lub ma objawy zaostrzenia choroby alergicznej), należy przesunąć termin wykonania badania.

Podstawowym testem jest test punktowy, który jest wykonywany celem potwierdzenia, że dany alergen wywołuje u danego chorego reakcję alergiczną. Ma to znaczenie przy wykrywaniu pacjentów wymagających odczulania lub w przypadku niemożności przeprowadzenia testu i powinno stać się przyczynkiem do unikania zdiagnozowanego alergenu (np. alergeny pokarmowe).

Testy śródskórne nie są przeprowadzane, jeśli wynik testu punktowego jest dodatni. Służą więc do pogłębienia diagnostyki w przypadku testów punktowych ujemnych, zwłaszcza przy istotnym podejrzeniu, że dana substancja jest dla organizmu alergenem.

Przeciwwskazania: ciąża, pokrzywka, brak możliwości odstawienia leków przeciwalergicznych na okres badania, choroby autoagresyjne, nowotwory złośliwe.

Działania niepożądane

Testy skórne są bezpieczną procedurą diagnostyczną. Najczęstszym powikłaniem jest niegroźna miejscowa reakcja alergiczna. Bardzo rzadko u niektórych chorych może dojść do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, dlatego testy skórne powinny być wykonywane przez lekarza, który ma dostęp do zestawu przeciwwstrząsowego.

Jak zapisać się na wizytę:

Telefonicznie (tel. 25 644 74 00), osobiście w rejestracji przychodni
lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jak przygotować się do wizyty w Poradni:

Na wizytę w Poradni należy przynieść wyniki dotychczas wykonanych badań,
karty informacyjne z ewentualnych pobytów w szpitalu
oraz informacje o zażywanych lekach wraz z ich dawkami.
Proszę pamiętać również o zabraniu ze sobą dokumentu z nr PESEL,
który jest potrzebny do weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ
niezbędnego do wystawienia refundowanych recept.

Odwołanie lub zmiana terminu wizyty:

Jeżeli nie będą Państwo mogli przyjść na umówioną wizytę,
uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami w celu odwołania lub zmiany terminu wizyty.
Pozwoli to lepiej zorganizować pracę w Poradni i skrócić czas oczekiwania innych pacjentów
na przyjęcie przez lekarza, a Państwu pomoże uzyskać możliwie najszybszy, nowy termin wizyty.

Wizytę można przełożyć lub odwołać: 

Telefonicznie, dzwoniąc do rejestracji: tel. 25 644 74 00

lub wypełniając formularz kontaktowy

do góry