Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 74 00
Zespół Chirurgii Jednego Dnia MEDICA
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 74 00
Zadzwoń i zapisz się na wizytę
tel. 25 644 74 00

  Lekarz rodzinny (POZ)

 lek.med. Pałdyna Bartosz
 lek.med. Nowocień Izabela
 lek. med. Miszczak Maciej
 lek. med. Kordys Justyna
 lek. med. Kiersztyn Sławomir


Prowadzimy zapisy do lekarzy rodzinnych, zapraszamy!


Pomoc medyczna dla pacjentów zapisanych do lekarza rodzinnego  zabezpieczone jest:

W DNI POWSZEDNIE OD 8:00 DO 18:00  W PRZYCHODNI

Od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie miasta i powiatu Siedlce realizują:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (SZPITAL)
SIEDLCE, UL. STAROWIEJSKA 15 (25) 644-68-95

 

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O.,
SIEDLCE, UL. PONIATOWSKIEGO 26 (25) 640-33-32

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „RM-MEDITRANS”
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO
ZBUCZYN, UL. TERESPOLSKA 13 (25) 641-69-00

rodzina2Świadczenia w Poradni POZ (Poradni Lekarza Rodzinnego) ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Wykonujemy działania związane w szczególności z  badaniem i poradą lekarską, diagnostyką i leczeniem, opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień, zadaniami pielęgniarki rodzinnej, zadaniami położnej rodzinnej.

Realizowane są najczęściej  w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni) przez: lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ.

Kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami sprawują specjaliści w dziedzinie medycyny rodzinnej, interniści i pediatrzy. Posiadamy odpowiednie zaplecze  lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Taka współpraca ze specjalistami różnych dziedzin pozwala  lekarzom rodzinnym  na szybkie i celne diagnozowanie dolegliwości oraz wdrożenie skutecznej terapii, a pacjentom kompleksowej opieki . 

W trosce o komfort i czas pacjenta umawiamy wizyty telefonicznie na konkretne godziny. Zapewniamy kompleksową opiekę dla całej rodziny od noworodka do najpóźniejszych lat.

Wystarczy wypełnienie deklaracji przynależności w naszej przychodni w gabinecie 31 przy ulicy 3 Maja 3, aby stać się pacjentem naszej poradni POZ. 

Codzienną opiekę nad pacjentami roztacza personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Służy on pomocą zarówno w czasie choroby, jak i zdrowia przeprowadzając liczne akcje profilaktyczne.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent otoczony jest opieką pielęgniarki środowiskowej oraz położnej, w uzasadnionych medycznie sytuacjach przysługuje również pacjentowi transport sanitarny.

Szczepienia obowiązkowe są przeznaczone dla dzieci od momentu narodzin do 19. roku życia. Szczepienia są najskuteczniejszą formą ochrony dziecka przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi. Szczepienia w ramach obowiązkowego kalendarza są bezpłatne i realizujemy je w naszej Poradni Rodzinnej. W Polsce wszystkie dzieci są objęte obowiązkowymi szczepieniami.
 

OBOWIĄZKOWY KALENDARZ SZCZEPIEŃ:

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży - przeciw:

- Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW-B),
- Gruźlicy (BCG),
- Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (DTP, DTaP, Td),
- Zakażeniom Haemophilus influenzae typ b (HiB),
- Poliomyelitis (IPV),
- Odrze, śwince, różyczce (MMR II, Priorix),
- Zakażeniom Streptococcus pneumoniae – pneumokoki (dla wybranych grup pacjentów),
- Ospie wietrznej dla dzieci uczęszczających do żłobka.

Rodzice wraz z pediatrą, w miejsce szczepionki ujętej w kalendarzu szczepień, mogą wybrać szczepionkę skojarzoną nowej generacji. Ich stosowanie pozwala znacznie ograniczyć liczbę wykonywanych wkłuć, oszczędza dziecku bólu i łez. Szczepionki skojarzone charakteryzują się tym, że nie przeciążają układu odpornościowego, dając skuteczną ochronę przed chorobami.

Szczepionka skojarzona „5w1” chroni przed: błonicą, tężcem, krztuścem, polio oraz Hib. 
Szczepionka skojarzona „6w1” chroni przed: błonicą, tężcem, krztuścem, polio, WZW B oraz Hib.

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży – alternatywne preparaty skojarzone:

- Infanrix-IPV-Hib, Pentaxim pięciowalentna,
- Infanrix-Hexa sześciowalentna,
- Boostrix (DTaP),
- Boostrix-Polio,
- Adacel - alternatywa dla Td - w 14 lub 18 roku życia,

więcej oszczepieniach: 

mp.pl/szczepienia/programszczepien/polska/show.html?id=71766
dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2013/43/akt.pdf

 

Przy Poradni Lekarza Rodzinnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy w których można wykonać:

-  wszystkie szczepienia wieku dziecięcego, WEDŁUG KALENDARZA SZCZEPIEŃ - BEZPŁATNIE,

-  szczepienia przed zabiegami chirurgicznymi (przeciw WZW typu "B") - ODPŁATNIE,

-  szczepienia osób udających się do krajów o niskim standardzie higienicznym - ODPŁATNIE,

-  szczepienie przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae - zapobiega zapaleniu opon mózgowo- 
   rdzeniowym, zapaleniu krtani, zakażeniu ogólnoustrojowemu (posocznicy) wywołanych przez  
   bakterię HiB - ODPŁATNIE,

- szczepienie przeciw pneumokokom i meningokokom - ODPŁATNIE,

- szczepienia ochronne jak szczepienie przeciw grypie - ODPŁATNIE,

- szczepienie przeciw kleszczowemu  zapaleniu mózgu - ODPŁATNIE,

- iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne, spirometrię, inhalacje, EKG (ZE ZLECENIEM OD LEKARZA RODZINNEGO, BĄDŹ ODPŁATNIE)