Lekarze \ Urologia \ dr n. med. Kozikowski Mieszko
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
dr n. med. Kozikowski Mieszko

dr n. med. Kozikowski Mieszko

Specjalista w zakresie urologii

Doktor Mieszko Kozikowski ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku. Podczas studiów prowadził badania laboratoryjne nad podstawami biologii nowotworów w Zakładzie Immunologii WUM. W trakcie studiów, w latach 2011-2012 realizował zagraniczne stypendium w Niemczech na Uniwersytecie Medycznym w Köln. W ramach stażu podyplomowego związany był z Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie współpracował z Zespołem Kliniczno-Badawczym Chirurgii Transplantacyjnej Państwowej Akademii Nauk. Praca w dziedzinie nauk podstawowych oraz dalsza praktyka kliniczna utwierdziły go w przekonaniu, że karierę naukową i codzienną pracę kliniczną chce związać z leczeniem chorych onkologicznie.

Po studiach kontynuował kształcenie w ramach studiów doktoranckich w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Wyniki prowadzonych przez niego badań naukowych publikowane są w prasie krajowej i zagranicznej. Doktor Kozikowski uczestniczy w międzynarodowych kongresach o tematyce urologii onkologicznej, gdzie wielokrotnie prezentował również wyniki własnych działań w tym obszarze. Prace były nagradzane i zdobyły uznanie w środowisku urologicznym. Zwieńczeniem dotychczasowej kariery naukowo-badawczej była obrona pracy doktorskiej w 2019 roku. Cykl publikacji będący podstawą nadania tytułu doktora nauk medycznych dotyczył zastosowania obrazowania rezonansem magnetycznym w planowaniu leczenia operacyjnego raka stercza. Równolegle z pracą naukową realizował szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii pracując początkowo w Oddziale Urologii ECZ Otwock, następnie w Oddziale Klinicznym Urologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Doświadczenie w pracy klinicznej i praktykę chirurgiczną nabywał ponadto w Klinice Urologii Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech w ramach prestiżowego stypendium EAU. Doktor należy do krajowych (Polskie Towarzystwo Urologiczne) i europejskich (European Association of Urology) towarzystw naukowych wytyczających standardy w leczeniu chorób urologicznych. Działalność naukową łączy z obowiązkami wykładowcy prowadząc kursy dla lekarzy. Współpracuje ze stowarzyszeniem chorych na nowotwory urologiczne, gdzie propaguje wiedzę na temat zapobiegania i leczenia raków układu moczowego.

W praktyce klinicznej szczególny nacisk kładzie na małoinwazyjne metody leczenia endoskopowego i laparoskopowego. Zajmuje się leczeniem zarówno łagodnych (kamica układu moczowego, łagodny rozrost stercza) jak i złośliwych (rak stercza, rak pęcherza moczowego, rak nerki) chorób układu moczowego. Jego szczególne zainteresowanie stanowi zastosowanie rezonansu magnetycznego w planowaniu małoinwazyjnych operacji urologicznych, w tym raka stercza. Prowadzi mężczyzn od momentu wysunięcia podejrzenia choroby nowotworowej, poprzez diagnostykę wykonując biopsje fuzyjne, aż po leczenie operacyjne, dostosowując postępowanie indywidualnie do każdego przypadku. Mężczyznom z nowotworem stercza o najniższej agresywności proponuje zindywidualizowany program aktywnego nadzoru. Pomaga również chorym w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej przed włączeniem leczenia systemowego. Doktor Kozikowski jest niezwykle otwartą i sumienną osobą. Jego motywacją jest dostarczanie każdemu choremu opieki urologicznej zgodnej z europejskimi standardami. Na każdym etapie procesu diagnostyczno-terapeutycznego pomaga pacjentowi zrozumieć istotę choroby i aktualnych problemów, traktując chorego jak partnera w podejmowaniu decyzji.

Rejestracja 25 644 74 00