Badanie śródbłonka rogówki polega na ilościowej i jakościowej analizie komórek śródbłonka rogówki – bada ich ilość, rozmiar, wielkość, gęstość i kształt. Badanie wykonuje się specjalnym urządzeniem optycznym – mikroskopem spekularnym. Pomiar jest bezkontaktowy, nieinwazyjny i bezbolesny.
Badania komórek śródbłonka są wykonywane w diagnostyce schorzeń rogówki oraz przed planowanym zabiegiem usunięcia zaćmy.

Rejestracja 25 644 74 00