Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Wartość projektu 128 502,39 zł

Środki wspólnotowe 128 502,39 zł

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Gałczyński i Wspólnicy

W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja projektowa: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr.SA57015 (2020/N)

Wartość wskaźnika Rezultatu : 3 miesiące utrzymania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Rejestracja 25 644 74 00