Szpital \ Oddziały Specjalistyczne \ Oddział Anestezjologiczny

Oddział Anestezjologiczny

ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce

Anestezjologia jest jedną ze specjalności lekarskich zajmująca się przygotowaniem chorego do znieczulenia, przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia. Jednym z głównych założeń działania naszego szpitala jest ograniczenie do minimum stresu i bólu naszym pacjentom, który może towarzyszyć procedurom zabiegowym i diagnostycznym i tu bardzo ważną rolę spełniają właśnie anestezjolodzy.

Naszym powołaniem jest przeprowadzenie bezpiecznie pacjentów przez trudny czas samego zabiegu operacyjnego jak i czasu bezpośrednio po nim.

Anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, wybiera jego rodzaj i stosowane leki, oraz przeprowadza znieczulenie. Nieprzerwanie czuwa nad stanem i bezpieczeństwem chorego podczas całego zabiegu operacyjnego oraz nadzoruje leczenie pooperacyjne (zwłaszcza leczenie bólu pooperacyjnego). W profesjonalnym objęciu opieki nad pacjentem anestezjolog ma do pomocy wykwalifikowaną pielęgniarkę anestezjologiczną.

Pacjent spotyka się z anestezjologiem po raz pierwszy podczas wizyty kwalifikacyjnej anestezjologicznej. Wizyta ta ma na celu dokładne poznanie pacjenta, jego stanu zdrowia, przebytych i obecnych chorób, przyjmowanych leków czy poprzednich znieczuleń. Dane te są bardzo ważne bowiem od nich zależny jest wybór najlepszej i najbezpieczniejszej metody znieczulenia. Wizyta kwalifikacyjna umawiana jest zawsze odpowiednio wcześniej, aby było możliwe wykonanie zleconych badań. 

Na taka wizytę koniecznie należy przynieść wypełnioną ankietę anestezjologiczną (dla dorosłychdla dzieci do 16 roku życia), która służy do zebrania informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego postępowania anestezjologicznego. Dokładne i wyczerpujące wypełnienie tej ankiety pozwoli zwiększyć Państwa bezpieczeństwo w czasie znieczulenia. Ewentualne wątpliwości wyjaśni anestezjolog w czasie konsultacji. Należy przygotować do wglądu dokumentację medyczną dotyczącą ewentualnego wcześniejszego leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, zlecone badania itp.).

W Polsce dopuszcza się znieczulanie w trybie jednodniowym tylko pacjentów z grup I i II stopnia wg skali ryzyka znieczulenia Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego (ASA), muszą być to wyłącznie zabiegi planowane, a zakładany czas trwania operacji < 90 min.

Anestezjolog spotyka się z pacjentem również w dniu zabiegu operacyjnego. Podczas wizyty przedoperacyjnej może być zlecona premedykacja, zwana zwyczajowo „głupim Jasiem”. Są to leki, podawane zwykle doustnie, domięśniowo lub dożylnie, które uspokajają pacjenta i zmniejszają ryzyko powikłań podczas znieczulenia. Premedykację podaje się około 30 min – 1 godzinę przed znieczuleniem. Po jej otrzymaniu chory nie powinien siadać w łóżku i wstawać, gdyż mogą wystąpić zaburzenia równowagi.

Przed rozpoczęciem każdego znieczulenia podłączane są do pacjenta różne urządzenia monitorujące funkcje życiowe: pracę serca, ciśnienie tętnicze oraz utlenowanie krwi (monitorowanie). Każdy pacjent przed znieczuleniem musi mieć założoną kaniulę dożylną, przez którą będą mogły być podawane anestetyki, leki oraz płyny (kroplówka).

W naszym szpitalu pacjent bezpośrednio po zabiegu przebywa na sali pooperacyjnej POP, pod stałym nadzorem wykwalifikowanego personelu specjalistycznego i sprzętu monitorującego funkcje życiowe.

Przywiązujemy ogromną wagę do profesjonalnej opieki nad małymi pacjentami. Wyróżnia nas podejście do znieczulenia dzieci przed zabiegiem. Dziecko zasypia i wybudza się w obecności rodzica. Podczas przygotowania do zabiegu rodzice naszych małych pacjentów przebywają cały czas ze swoim dzieckiem. Jedynie na czas samej operacji na sali operacyjnej zostawiają dziecko z personelem medycznym. Rodzic wraca do swojej pociechy zaraz po zabiegu i uczestniczy w procesie wybudzania dziecka. Wszystko po to, aby minimalizować stres dziecka związany z zabiegiem.

RODZAJE ZNIECZULEŃ
Istnieją trzy podstawowe metody znieczulenia: 
znieczulenie ogólne, zwane potocznie narkozą, znieczulenie regionalne, określane mianem „blokady” oraz znieczulenie miejscowe. Dodatkowo anestezjolog może zastosować farmakologiczne uspokojenie (sedację), która zmniejsza poczucie lęku i przykrych doznań związanych z wykonywanym najczęściej znieczuleniem miejscowym.

Wybór znieczulenia jest uzależniony od typu i rozległości wykonywanej operacji lub zabiegu diagnostycznego, stanu zdrowia pacjenta, wymagań lekarza operującego, a także od preferencji anestezjologa i wyboru pacjenta.

 

Rejestracja 25 644 74 00