Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawa oprogramowania medycznego dla poradni POZ w ramach projektu Projekt POIS.11.03.00-00-0074/22 Wdrożenie e-usług w placówkach POZ

Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawa oprogramowania medycznego dla poradni POZ w ramach projektu Projekt POIS.11.03.00-00-0074/22 Wdrożenie e-usług w placówkach POZ

Lista ofert, które wpłynęły:

  • Od Comarch SA al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków na kwotę 159 000 zł brutto z dnia 02.03.2023
  • Od BETULA IT Łukasz Brzoza Brokowo 14 82-500 Kwidzyn na kwotę 217 710 zł brutto z dnia 03.03.2023

 

Ofert odrzuconych brak.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Comarch SA.

Rejestracja 25 644 74 00