Aktualności \ Szybkie testy diagnostyczne

Szybkie testy diagnostyczne

W naszej Przychodni istnieje możliwość wykonania szybkich testów diagnostycznych, takich jak:

 

Szybki test na paciorkowca w gardle:

Szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A (Strep A, Streptococcus typu A, Streptococcus pyogenes) w wymazie z gardła.

Test wykrywa antygen bakterii paciorkowca typ A w ciągu 5 minut, jednoznacznie informując o aktualnym zakażeniu. Pozwala to lekarzowi wdrożyć antybiotykoterapię bez narażania się na zarzut „nadmiernego” leczenia.

Diagnostyka zakażenia gardła

Jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w diagnostyce zakażenia gardła, w wykrywaniu i leczeniu bakteryjnego zakażenia gardła i anginy paciorkowcowej.

Racjonalna antybiotykoterapia

Ostre zakażenia gardła są bardzo często przyczyną wizyt w gabinetach lekarskich i stanowią główna przyczynę ambulatoryjnej antybiotykoterapii. Zakażenia wirusowe stanowią okolo 70-85% przyczyn ostrego zapalenia gardła i migdałków u dzieci powyżej 3 r.ż. i 90-95% u dorosłych. Bakterie, odpowiedzialne za 15-30% zakażeń u dzieci i 5-10 % u dorosłych, to w zdecydowanej większości przypadków Streptococcus pyogenes (paciorkowce betahemolizujace grupy A).

W przypadku klinicznego rozpoznania zapalenia gardła, celem diagnostyki różnicowej jest przede wszystkim wykluczenie zakażenia Streptococcus pyogenes. Liczne badania naukowe dowiodły, że nie jest możliwe kliniczne odróżnienie zakażenia wirusowego od bakteryjnego – konieczne są badania dodatkowe.

W celu wykrycia zakażenia Streptococcus pyogenes można wykonać posiew wymazu z gardła lub bezpośrednie badanie wykrywające antygen grupowy S. pyogenes w pobranym materiale z gardła .Ujemny wynik badania pozwala lekarzowi na bezpieczne przerwanie lub odstąpienie od antybiotykoterapii.


Szybki test na grypę:

Test jest jakościowym, szybkim testem immunologicznym wykrywającym antygeny wirusa grypy typ A i B w próbkach biologicznych z układu oddechowego.

Wynik badania otrzymujemy w 1-10 minut.

Leczenie grypy polega na stosowaniu leków antywirusowych. Bardzo ważne jest odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby, ponieważ leki przeciwwirusowe powinny być włączone w ciągu 48 godzin od pojawienia się objawów choroby.

Z uwagi na małą dostępność diagnostyki grypy, szybkie testy są jedynym narzędziem pozwalającym na wczesne włączenie odpowiedniego leczenia.

Działanie testu zostało przebadane przy pomocy wyhodowanych i inaktywowanych próbek wirusa grypy A/H1N1v. To upewnia, że podejrzenie zakażenia wirusem grypy A H1N1 może być weryfikowane za pomocą testu .

Test actim Influenza A&B jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

  • łatwy do wykonania bezpośrednio w gabinecie lekarskim
  • szybki odczyt wyniku
  • różnicuje pomiędzy grypą typ A i B

Objawy grypy

Typowe objawy grypy według Światowej Organizacji Zdrowia – WHO:

  • gorączka 38 ºC lub więcej
  • bóle mięśni
  • bóle głowy
  • kaszel

Test na mononukleozę:

Szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania przeciwciał heterofilnych przeciwko mononukleozie zakaźnej.

Mononukleoza zakaźna to choroba wirusowa spowodowana pierwotną infekcją wirusem Epstein-Barr (EBV). Istotą choroby jest podlegający samoczynnemu zahamowaniu proces limfoproliferacyjny.

Największą zapadalność na objawową IM stwierdza się w okresie późnego dojrzewania (15-24 lat).

Rozpoznanie mononukleozy zakaźnej (IM) opiera się na stwierdzeniu objawów klinicznych takich jak gorączka, ból gardła i powiększenie węzłów chłonnych.


Szybki test CRP:

Test CRP to szybki test diagnostyczny do oceny poziomu białka CRP we krwi. Jest testem immunochromatograficznym opartym na technologii przeciwciał monoklonalnych. Test pozwala na szybkie określenie stężenia CRP w celu oceny stanu zapalnego w organizmie.

Białko C reaktywne CRP

CRP jest białkiem ostrej fazy, które jest wytwarzane w organizmie w reakcji na stan zapalny, zakażenie lub uszkodzenie tkanek. W szczególności jest używane w celu różnicowania pomiędzy infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi.

Wirus czy bakteria?

Szybkie badanie CRP jest pomocne:

W ocenie ryzyka uogólnionej infekcji (sepsy) u gorączkujących dzieci i dorosłych

Wspomaga różnicowanie kliniczne pomiędzy infecją wirusową i bakteryjną

W przypadku wyraźnego wzrostu poziomu CRP zakażenie ma prawdopodobnie charakter bakteryjny. Prawidłowy poziom CRP podtrzymuje rozpoznanie infekcji wirusowej. Gdy stężenie CRP sięga 40-50 mg/l istnieje duże prawdopodobieństwo występowania ciężkiego zakażenia np. zapalenia płuc. Badanie CRP u gorączkujących pacjentów bez wyraźnego punktu wyjścia choroby pozwala na ocenę ryzyka postępowania medycznego i dlatego jest szczególnie rekomendowane w lekarskiej praktyce ambulatoryjnej. W przypadku infekcji bakteryjnej poziom CRP wzrasta bardzo szybko. Stężenie CRP ulega podwojeniu już po ok. 8 godz. od zakażenia i osiąga swój szczyt po ok. 50 godz. Właściwe postępowanie lecznicze odbija się bardzo szybko w pomiarach stężenia CRP. Gdy przyczyna choroby zostanie usunięta, poziom CRP ulega zmniejszeniu o połowę w ciągu kilku godzin.

Pomiar CRP

Test CRP jest przeznaczony do badania i monitorowania stężenia CRP w próbce pełnej krwi.

Obserwacja stanu zapalnego za pomocą testu CRP pozwala na monitorowanie przebiegu leczenia i upewnia, że proces chorobowy jest pod kontrolą.


 

 

Rejestracja 25 644 74 00