Aktualności \ Testy diagnostyczne

Testy diagnostyczne

W naszej Przychodni istnieje możliwość wykonania testów diagnostycznych, takich jak:

 

Test HPV

Test HPV wykrywa, zależnie od rodzaju, obecność materiału genetycznego – od dwunastu do trzydziestu siedmiu genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli wirusa HPV. Obecnie znanych jest przeszło 120 typów wirusa HPV. Wirusy te można podzielić na dwie grupy:

  • wirusy niskoonkogenne (niskiego ryzyka): wśród nich najczęstsze to HPV typ 6, 11
  • wirusy wysokoonkogenne (wysokiego ryzyka): wśród nich najczęstsze to HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59

Nie istnieje 100% metoda wyleczenia zakażenia wirusem HPV, jednak wykonanie testu pozwoli na podjęcie odpowiedniej profilaktyki zapobiegającej rozwojowi raka szyjki macicy.

 

Test UroGin

Test UroGin pozwala wykonać z jednego wymazu, z jednego pobrania, badania na obecność różnych czynników wywołujących zakażenia układu moczowo-płciowego i precyzyjnie zdiagnozować przyczynę infekcji. Patogeny badane testem UroGin to Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium/hominis, HSV I/II (wirus opryszczki).
Dzięki precyzyjnym wynikom badania wykonanego testem UroGin lekarz może szybko zastosować precyzyjne leczenie.

 

Immunocytochemiczny test p16/KI-67

CINtec PLUS jest testem immunocytochemicznym do wykrywania zmian nowotworowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Ujawnia niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (wynik ASCUS lub LSIL).

 

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

Stosując cytologię cienkowarstwową (LBC) mamy możliwość wczesnego wykrywania zmian nowotworowych. Zaletą cytologi cienkowarstwowej LBC jest możliwość przeniesienia do pojemnika z utrwalaczem wszystkich pobranych komórek. Zastosowania specjalnej metody wirowania i wyeliminowanie konieczności filtracji pozwala na zachowanie budowy i morfologii komórek oraz materiału składającego się na tło zawierające istotne informacje diagnostyczne.
Ważną zaletą systemu jest możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych (test p16/Ki67, test HPV) bez konieczności wzywania pacjentki na kolejne badanie.

 

 

Rejestracja 25 644 74 00