Poradnie \ Badania diagnostyczne \ Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG

Mało inwazyjna, diagnostyczna metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany w czasie biopsji cienkoigłowej materiał jest następnie poddawany ocenie cytopatologa pod mikroskopem.

BIOPSJA PIERSI

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to zabieg polegający na ukłuciu długą igłą punkcyjną pod kontrolą USG wykrytej w sutku zmiany guzkowej. Pobraną próbkę materiału komórkowego przekazuje jest do badania cytologicznego.

Zabieg ten wykonuje się w przypadku wykrycia zmian w piersiach w badaniu mammograficznym lub ultrasonograficznym i pozwala na różnicowanie zmian pomiędzy zmianami łagodnymi, a złośliwymi. W przypadku, gdy nakłuta zostanie struktura o charakterze torbielowatym często po biopsji dochodzi do zniknięcia zmiany. Najczęściej jest to badanie bezbolesne, małoinwazyjne nie wymagające znieczulenia, ani specjalnego przygotowania. Biopsja cienkoigłowa umożliwia pobranie jedynie materiału komórkowego, co w niektórych przypadkach nie pozwala na dokładne określenie charakteru zmiany.

 BIOPSJA TARCZYCY

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to zabieg polegający na ukłuciu długą igłą punkcyjną pod kontrolą USG wykrytej zmiany w tarczycy. Wykonywana jest celem oceny cytologicznej zmian ogniskowych, opróżnienia przestrzeni płynowych w tarczycy. Pobraną próbkę materiału komórkowego przekazuje sie do badania cytologicznego. 

Biopsja cienkoigłowa jest uważana za najskuteczniejszą, czułą i dokładną metodę. Wykonywana pod kontrolą badania ultrasonograficznego, dostarcza wystarczającej ilości komórek do ustalenia ryzyka złośliwości guzka. W niektórych przypadkach podejrzany guzek może wymagać usunięcia metodami chirurgicznymi, a następnie poddania badaniu histopatologicznemu. Rzadko wykonuje się biopsję gruboigłową, w której pobierany jest fragment guzka wraz z jego torebką. Najczęściej jest to badanie bezbolesne, małoinwazyjne nie wymagające znieczulenia ani specjalnego przygotowania.

Rejestracja 25 644 74 00