Poradnie \ Kody resortowe - poradnie

Kody resortowe - poradnie

Wykaz kodów resortowych:

1008 – Poradnia chorób metabolicznych

1010 – Poradnia alergologiczna

1011 – Poradnia alergologiczna dla dzieci

1100 – Poradnia kardiologiczna

1280 – Poradnia reumatologiczna

1540 – Poradnia chirurgii onkologicznej

1587 – Poradnia preluksacyjna

1640 – Poradnia urologiczna

Rejestracja 25 644 74 00