Poradnie \ Poradnie Specjalistyczne \ Poradnia Ćwiczeń Pleoptycznych i Ortoptycznych

Poradnia Ćwiczeń Pleoptycznych i Ortoptycznych

Zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego i niedowidzenia u dzieci i dorosłych

ORTOPTYKA – to dział okulistyki, który zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń ustawienia i ruchów gałek ocznych – tj. zeza oraz usprawnianiem funkcji obuocznego widzenia. Podstawą postępowania terapeutycznego są ćwiczenia poprawiające prace mięśni oka oraz ćwiczenia, dzięki którym wytwarzają się skojarzone ruchy gałek ocznych poprawiających odbieranie wrażeń wzrokowych.  

ZEZ – jest to odchylenie oka w kierunku skroni lub nosa. Niezależnie od tego, z jakim rodzajem zeza mamy do czynienia (zbieżnym czy rozbieżnym) zawsze wymaga to dokładnego zbadania przez lekarza okulistę oraz ortoptystkę.
Przyczyn zezowania może być wiele. Najczęściej jest to nieskorygowana wada wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm) osłabiające widzenie jednego lub obu oczu prowadząc do pogłębiającego się niedowidzenia.

Leczenie zeza jest na ogół stopniowe i długotrwałe, wymagające dużej cierpliwości i współpracy ze strony dziecka i rodziców. 

NIEDOWIDZENIE – (ambliopia) jest to obniżenie ostrości wzroku bez organicznej przyczyny. Dno oka jest z reguły prawidłowe. Niedowidzenie jest przede wszystkim defektem widzenia centralnego i zjawiskiem długotrwałym. Prowadzi do znacznego lub całkowitego wyłączenia oka słabszego lub zezującego  z obuocznego widzenia. Stopień niedowidzenia zależy m.in. od wieku, w którym pojawił się zez. Im wcześniej powstał zez, tym większe jest niedowidzenie.

 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

BADANIA: 

 • wykrywanie zeza i zaburzeń widzenia obuocznego wykrywanie niedowidzenia
 • badanie fiksacji
 • badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopnia widzenia obuocznego)
 • badanie widzenia stereoskopowego
 • badanie ostrości wzroku do dali i do bliży
 • badanie ruchomości gałek ocznych oraz konwergencji
 • przesiewowe badania ortoptyczne dzieci szkolnych i przedszkolnych

 TERAPIA: 

 • leczenie niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne)
 • leczenie zaburzeń obuocznego widzenia (ćwiczenia ortoptyczne)
 • ćwiczenia jednoczesnej percepcji
 • ćwiczenia fuzji – ćwiczenia zakresu fuzji
 • ćwiczenia widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych
 • ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu)
 • ćwiczenia rehabilitacyjne aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym w różnego rodzaju zezach

Zarówno leczenie zeza jak i niedowidzenia to długotrwały proces, który wymaga zaangażowania pacjenta, rodziców a przede wszystkim ortoptystki i lekarza okulisty, co daje dużą szanse wyleczenie.

 

Rejestracja 25 644 74 00