Poradnie \ Poradnie Specjalistyczne \ Poradnia Hematologiczna

Poradnia Hematologiczna

ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce

Hematologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. W miarę poszerzania wiedzy na temat poszczególnych zagadnień hematologicznych nastąpiła dalsza specjalizacja. Powstała transfuzjologia, zajmująca się przetaczaniem krwi i preparatów krwiopochodnych, a także immunologia oraz serologia zajmujące się odpornością i schorzeniami z nią związanymi.

Lekarz Poradni Hematologicznej – hematolog, zajmuje się profilaktyką oraz wczesnym wykrywaniem chorób układu krwiotwórczego, konsultuje, diagnozuje oraz leczy pacjentów w tym zakresie. Choroby krwi, jak również  choroby układu krwiotwórczego, to tzw. choroby hematologiczne. Stanowią one bardzo ważną grupę chorób. Należą do nich liczne niedokrwistości, czyli tzw. anemie, granulocytopenia i agranulocytoza, jak również nowotwory, a także skazy i wiele innych. 

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO:

Niedokrwistość (potocznie zwana anemią) to choroba krwi, a raczej zespół objawów chorobowych polegający na stwierdzeniu niższych od norm wartości hemoglobiny oraz erytrocytów. Choroba ta ma bardzo wiele różnych odmian, czasami bardzo trudnych do wyleczenia. 

NIEDOKRWISTOŚĆ DZIELIMY NA TRZY GRUPY:

  • niedokrwistość spowodowana utratą krwi,
  • niedokrwistość wynikająca z upośledzenia wytarzania erytrocytów (niedoborowe, hipoplastyczne, aplastyczne, dysplastyczne),
  • niedokrwistość związana ze skróconym czasem życia erytrocytów. W tej grupie wyróżniamy kilka zespołów hemolitycznych, takich jak: wrodzony, nabyty i mieszany.

Niedokrwistość hemolityczna jest wynikiem nadmiernej hemolizy erytrocytów, bądź wadami w ich strukturze, a także niedoborze enzymów wewnątrz krwinkowych. Przyczyną może być również pojawienie się w osoczu hemolizyn. Prowadzi to do wzrostu poziomu bilirubiny i do żółtaczki zwanej wówczas hemolityczną. Objawem tej choroby może być powiększona śledziona. Podwyższa się wówczas odsetek młodych krwinek czerwonych, czyli tzw. retikulocytów.

Niedokrwistość Blackfana-Diamonda (hipoplastyczna) jest chorobą wrodzoną o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym. Powstaje w skutek mutacji genu kodującego białko rybosomalne. Jest to choroba znacząco wpływająca na jakość życia. Wpływa ona na sen, apetyt i samopoczucie. Dość szczególne oddziaływuje również na pacjentów z PChN, a także osoby cierpiące na cukrzycę.

Niedokrwistość plastyczna (anemia aplastyczna) to choroba, która objawia się niewydolnością szpiku kostnego. Atakuje ona ludzi w różnym wieku, jednak największą zachorowalność na nią odnotowuje się między 15., a 25. rokiem życia, jak również po 60. roku życia.

Granulocytopenia i agranulocytoza to jedne z najgroźniejszych chorób krwi, bowiem dotyczą najliczniejszych elementów upostaciowionych, a więc leukocytów, czyli krwinek białych. Granulocytopenia oznacza zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, czyli neutrofili poniżej 2500 w 1 mm3. Takie uszkodzenia mogą wystąpić z różnych przyczyn, między innymi w skutek działania czynników chemicznych, czy leków.

Płytkowe skazy krwotoczne to choroba krwi związana z nieprawidłową liczbą płytek krwi. Do najczęstszych odmian należy tutaj małopłytkowość. Objawy skazy pojawiają się wówczas kiedy liczba płytek jest mniejsza niż 30000ul. Cechą charakterystyczną małopłytkowości są krwawienia skórno-śluzówkowe. Często także pojawiają się krwawienia z nosa, dziąseł, czy dróg rodnych kobiet. Choroba ta może mieć charakter wrodzony lub nabyty.

Białaczki to choroby nowotworowe szpiku. Objawiają się one zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi leukocytów, czyli krwinek białych we krwi obwodowej.

Poprzez ostre białaczki określa się grupę chorób układu krwiotwórczego, w których dochodzi do proliferacji i zahamowania dojrzewania leukocytów, natomiast w przewlekłych białaczkach dochodzi do rozrostu nowotworowego i powstaje nadmierna liczba dojrzałych krwinek białych. Białaczki ostre stanowią 50-60% wszystkich białaczek.

Pozostałe to białaczki limfatyczne – około 30% i białaczki szpikowe – około 20%.

U dzieci częstość zachorowań na białaczki ostre jest najwyższa w wieku 2-5 lat. Najczęstszą postacią jest tutaj ostra białaczka limfoblastyczna, bowiem jest to ponad 80%. Częstość występowania ostrych białaczek wzrasta wraz z wiekiem.

Ostre białaczki to złośliwe nowotwory szpiku ich przebieg jest dość agresywny, w przypadku nie podjęcia żadnego leczenia choroby prowadzą do śmierci.

 

Rejestracja 25 644 74 00