Poradnie \ Poradnie Specjalistyczne \ Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce

Neurochirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i operacyjnym leczeniem chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego. W skład zainteresowań neurochirurgii wchodzą schorzenia związane z mózgiem, rdzeniem kręgowym, nerwami obwodowymi, czaszką, kręgosłupem, unaczynieniem mózgowia.

 Czego dotyczyć może konsultacja neurochirurgiczna ?

 GUZY MÓZGU

Guzy mózgu to pojęcie, które w pospolitym rozumieniu oznacza wszystkie nowotwory dotyczące przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Jednak jest to bardzo liczna grypa, dzieląca się na guzy wywodzące się z komórek glejowych, nerwiaki, oponiaki, gruczolaki, przerzuty. Inny podział to nowotwory pierwotne mózgu i guzy przerzutowe. Można także użyć podziału na łagodne i złośliwe.

 Objawów obecności guza mózgu może być wiele. Najczęstsze to:

– bóle głowy,
– nudności,
– wymioty,
– drgawki/ napad padaczkowy,
– zmiany zachowania,
– zaburzenia mowy,
– niedowłady,
– zaburzenia równowagi.

Oraz inne objawy bardziej specyficzne, ogniskowe, zależne od umiejscowienia zmiany. Jest ważne, aby nie wiązać tych objawów tylko z guzami mózgu. Jest wiele innych przyczyn mogących dawać podobny obraz (podobne objawy)

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie neurologiczne, na podstawie, którego lekarz ocenia konieczność przeprowadzania dalszej diagnostyki, zwykle obrazowej (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Na podstawie badań obrazowych i obrazu klinicznego lekarz podejmuje decyzje o leczeniu operacyjnym. Neurochirurg może podjąć również decyzję o biopsji diagnostycznej zmiany podejrzanej o bycie nowotworem.

Operacja resekcji guza jest zwykle pierwszym etapem leczenia po rozpoznaniu guza mózgu. Część guzów nie może być usuniętych z uwagi na ich położenie. W tych przypadkach do rozważenia jest chemioterapia i radioterapia.

Ponieważ operacja może przynieść nieodwracalne deficyty neurologiczne, jest niezmiernie istotne, aby w spokoju i z pełną uwagą wytłumaczyć Choremu wszystkie aspekty operacji, a także okresu przed i pooperacyjnego, jak i możliwe komplikacje.

CHOROBY KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO
Nic nie jest wieczne, a szczególnie w ludzkim organizmie. Mówi się, że kręgosłup po 20 roku życia nieuchronnie traci swoje zdolności i możliwości bycia filarem organizmu. Lata obciążeń i dźwigania prowadzą do zwyrodnień.

Do szerokiej grupy chorób kręgosłupa można zaliczyć:    

Degeneracje dysku, stenozy, osteoporoza,  urazy złamania kompresyjne,
złamania wybuchowe, złamania z dyslokacją, złamania stabilne i niestabilne,
urazy rdzenia kręgowego,
deformacje skolioza, kyfoza, hyperlordoza, guzy kręgosłupa i kanału kręgowego

DO NAJCZĘSTSZYCH OBJAWÓW CHORÓB KRĘGOSŁUPA NALEŻĄ:

Bóle pleców i rwa kulszowa/barkowa. Bóle związane są zwykle z zmianami degeneracyjnymi polegającymi na utracie zdolności krążków międzykręgowych (dysków) do przenoszenia prawidłowo obciążeń, na które narażony jest kręgosłup w ciągu codziennej pracy. Tego typu zmiany pociągają za sobą kolejne w układzie kostno-stawowym. Kręgosłup podzielony jest na odcinki (szyjny, piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy) i zmiany mogą wystąpić w każdym z nich.

Najbardziej typowym objawem wypadniętego dysku (wypukliny, przepukliny, sekwestru  dysku) jest ból promieniujący do kończyny. Najczęściej do nogi, mogący świadczyć o chorobie w odcinku lędźwiowym. Promieniowanie do barku lub rąk świadczyć może o zmianach w odcinku szyjnym. Za bóle opasające klatkę piersiową odpowiedzialny jest odcinek piersiowy kręgosłupa.

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest badanie neurologiczne oraz rezonans magnetyczny. Innymi pomocnymi badaniami są RTG kręgosłupa i tomografia komputerowa.

Do neurochirurga zwykle kierowani są Chorzy celem oceny wskazań do leczenia operacyjnego. Często, leczeniem pierwszego rzutu jest zmiana trybu życiu, rehabilitacja i/lub fizjoterapia. Jeśli to nie przynosi efektu do rozważenia jest operacja. Sposobów operacyjnego leczenia jest wiele i do każdego Chorego powinno się podejść indywidualnie. Metody operacyjne mogą ograniczyć się do operacji usunięcia fragmentu dysku uciskające struktury nerwowe jak i skomplikowanych operacji stabilizacji z zastosowaniem implantów oraz śrub.

Kiedy Pacjent powinien niezwłocznie udać się do Neurochirurga?

Stan neurologiczny, który może doprowadzić do pilnej operacji to: nagle pojawiający się niedowład (kończyn górnych jak i/lub dolnych), zaburzenia zwieraczowe, zaburzenia oddawania moczu.

 

Rejestracja 25 644 74 00