Poradnie \ Poradnie Specjalistyczne \ Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna

ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest podstawową specjalnością lekarską zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu nerwowego. Choroby układu nerwowego mają ogromny wpływ na życie psycho-fizyczne człowieka, dlatego właśnie tak ważna jest szybka diagnoza choroby oraz podjęcie skutecznego leczenia.
W ramach Poradni Neurologicznej prowadzimy diagnostykę i leczenie obwodowego układu nerwowego. Do najczęciej spotykanych schorzeń należą: zespoły pozapiramidowe – choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Creuzfelda-Jakoba, stwardnienie rozsiane SM, udary mózgu, migreny, zaburzenia mowy, guzy mózgu, zespoły bólowe kręgosłupa.

Dokładniejsza ocena przyczyn schorzeń układu nerwowego jest możliwa dzięki badaniom obrazowym i czynnościowym, takim jak np.: ultrasonografii dopplerowskiej tętnicbadaniu rentgenowskim czaszki i kręgosłupa oraz badaniom laboratoryjnym. Nasi lekarze mają do dyspozycji możliwość konsultowania problematycznych przypadków z innymi specjalistami pracującymi w naszej przychodni.

Badanie neurologiczne pozwala ocenić odchylenia od stanu prawidłowego pacjenta oraz dokładna znajomość neuroanatomii i objawów uszkodzenia układu nerwowego na poszczególnych jego poziomach, umożliwia połączenie ich w określony zespół objawów, charakterystyczny dla danej choroby.

W naszej Przychodni wykonywane są również konsultacje neurologiczne w ramach medycyny pracy.

 

Rejestracja 25 644 74 00