Poradnie \ Poradnie Specjalistyczne \ Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologii Dziecięcej

ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce

Neurologia dziecięca zajmuje się nie tylko diagnozowaniem, ale też leczeniem różnych chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. W czasie kolejnych wizyt neurolog dziecięcy ocenia zarówno pracę mózgu, jak i koordynację ruchową dziecka. Kolejnym etapem jest postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia.

Neurolog dziecięcy to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, obwodowego i ośrodkowego. Neurolog dziecięcy zajmuje się również dziećmi po wypadkach czy chorobach, które wprowadziły zmiany do układu nerwowego. Mogą to być zmiany tymczasowe, np. uszkodzenia odwracalne, przy których niezbędna jest regularna kontrola, stosowanie odpowiedniej farmakoterapii i/lub dodatkowej terapii rehabilitacyjnej. Pacjentami neurologa dziecięcego są noworodki oraz dzieci do 18 roku życia. Diagnozuje choroby genetyczne wynikające z wady urodzeniowej jak również z wady rozwojowej. Określa postępowanie w przypadku schorzeń wynikających z przyjmowania określonych leków lub też będących powikłaniami chorób, które dziecko przeszło. Zajmuje się również problemami nabytymi na skutek urazów mechanicznych. Leczy choroby neurologiczne wieku rozwojowego, w tym porażenia mózgowego, niedowładów i paraliżu, bólów głowy, zespołów bólowych, chorób infekcyjnych, urazów nerwowych.

Wizytę u neurologa dziecięcego można zaplanować już wówczas, gdy w wyniku badań prenatalnych stwierdzono u płodu wadę układu nerwowego lub zachodzi podejrzenie występowania nieprawidłowości tego układu. Do tego specjalisty udajemy się również, gdy w zachowaniu lub wyglądzie dziecka coś nas niepokoi. Powinniśmy niezwłocznie zgłosić się na wizytę w przypadku, gdy:

• noworodek urodził się ze schorzeniami układu nerwowego
• stwierdzona została asymetria w ułożeniu ciała
• występują problemy z raczkowaniem u niemowlęcia np. kicanie
• dziecko uległo urazowi głowy podczas zabawy lub w wyniku wypadku i obserwujemy
zaburzenia wzroku, słuchu, mowy a także pamięci.
• dziecko skarży się na bóle głowy i sztywność karku (w trakcie lub po infekcji)
• zauważamy u dziecka problemy z koncentracją, nadpobudliwością, agresywnymi reakcjami.

 

Rejestracja 25 644 74 00