Poradnie \ POZ \ Lekarz Rodzinny (POZ)

Lekarz Rodzinny (POZ)

ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce

Świadczenia w Poradni POZ (Poradni Lekarza Rodzinnego) ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Wykonujemy działania związane w szczególności z  badaniem i poradą lekarską, diagnostyką i leczeniem, opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień, zadaniami pielęgniarki rodzinnej, zadaniami położnej rodzinnej.

Realizowane są najczęściej  w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni) przez: lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ.

Kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami sprawują specjaliści w dziedzinie medycyny rodzinnej, interniści i pediatrzy. Posiadamy odpowiednie zaplecze lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Taka współpraca ze specjalistami różnych dziedzin pozwala  lekarzom rodzinnym  na szybkie i celne diagnozowanie dolegliwości oraz wdrożenie skutecznej terapii, a pacjentom kompleksowej opieki .
Wystarczy wypełnienie 
deklaracji przynależności w naszej przychodni w gabinecie 31 przy ulicy 3 Maja 3, aby stać się pacjentem naszej poradni POZ.
Codzienną opiekę nad pacjentami roztacza personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Służy on pomocą zarówno w czasie choroby, jak i zdrowia przeprowadzając liczne akcje profilaktyczne.
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent otoczony jest opieką pielęgniarki środowiskowej oraz położnej, w uzasadnionych medycznie sytuacjach przysługuje również pacjentowi transport sanitarny.

Szczepienia obowiązkowe są przeznaczone dla dzieci od momentu narodzin do 19. roku życia. Szczepienia są najskuteczniejszą formą ochrony dziecka przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi. Szczepienia w ramach obowiązkowego kalendarza są bezpłatne i realizujemy je w naszej Poradni Rodzinnej. W Polsce wszystkie dzieci są objęte obowiązkowymi szczepieniami.

Przy Poradni Lekarza Rodzinnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy w których można wykonać:

  • wszystkie szczepienia wieku dziecięcego, WEDŁUG KALENDARZA SZCZEPIEŃ,
  • szczepienia przed zabiegami chirurgicznymi (przeciw WZW typu „B”),
  • szczepienia osób udających się do krajów o niskim standardzie higienicznym
  • szczepienie przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae – zapobiega zapaleniu opon mózgowo- rdzeniowym, zapaleniu krtani, zakażeniu ogólnoustrojowemu (posocznicy) wywołanych przez  bakterię HiB,
  • szczepienie przeciw pneumokokom i meningokokom,
  • szczepienia ochronne jak szczepienie przeciw grypie,
  • szczepienie przeciw kleszczowemu  zapaleniu mózgu,
  • iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne, spirometrię, inhalacje, EKG (ZE ZLECENIEM OD LEKARZA RODZINNEGO, BĄDŹ ODPŁATNIE)
Rejestracja 25 644 74 00