Poradnie \ Badania diagnostyczne \ EKG wysiłkowe

EKG wysiłkowe

EKG WYSIŁKOWE

Badanie wysiłkowe EKG (test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego, jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca, podczas wysiłku fizycznego. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG.

Podczas wysiłku prowadzi się stałą obserwację stanu Pacjenta oraz stałe monitorowanie EKG i okresową rejestrację EKG w odstępach 1- minutowych. Konieczne jest wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego przynajmniej w odstępach 3- minutowych. Po zakończeniu wysiłku wykonuje się zapisy kontrolne w 1, 3, 6 i 9 minucie odpoczynku. 

Wysiłek na bieżni ruchomej może być wykonywany według różnych programów obciążenia, które różnią się szybkością przesuwu i kątem nachylenia bieżni. Najczęściej wykorzystuje się protokół Bruce`a, chociaż jego wadą są duże różnice w intensywności wysiłku na kolejnych etapach badania. 

Wskazania do wykonania Testu wysiłkowego:

  • Diagnostyka choroby wieńcowej u osób mających bóle w klatce piersiowej lub z ekwiwalentami dławicy,
  • Ocena anatomicznego i czynnościowego zaawansowania choroby wieńcowej,
  • Przewidywanie zdarzeń sercowo- naczyniowych i śmiertelności z przyczyn ogólnych,
  • Ocena wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku,
  • Ocena objawów wyzwalanych wysiłkiem,
  • Ocena odpowiedzi chronotropowej, arytmii oraz odpowiedzi na wysiłek chorych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii,
  • Ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie,
  • Kwalifikacja do ćwiczeń fizycznych/ treningu.

 

Rejestracja 25 644 74 00