Poradnie \ Badania diagnostyczne \ Elektrokardiogram metodą holtera

Elektrokardiogram metodą holtera

ELEKTROKARDIOGRAM METODĄ HOLTERA

Badanie polegające na zapisywaniu czynności elektrycznej w długim okresie czasu i w różnych sytuacjach codziennej aktywności życiowej pacjenta. Rejestracja trwa zwykle 24 godziny. Aparat rejestruje czynność serca i rejestruje w formie cyfrowej.

Zalecane jest, aby pacjent notował ewentualne objawy, które wystąpiły w czasie tych 24 godzin, gdyż ułatwi to interpretację wyniku badania. Wskazaniem do wykonania tego badania jest ocena objawów, które mogą być spowodowane zaburzeniami rytmu serca, np. omdlenia, zawroty głowy, kołatania serca, do oceny skuteczności leczenia zaburzeń rytmu, oraz u osób ze wszczepionym sztucznym rozrusznikiem serca.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Inaczej 24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać, tzw. nadciśnienie białego fartucha, czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia.

Badanie jest przydatne szczególnie u osób, u których stwierdzane są znaczne różnice w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu i w gabinecie. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia, połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru.

Ponieważ badanie ma na celu zarejestrować stan faktyczny, w trakcie pomiarów zaleca się wykonywać wszystkie czynności jak zwykle – praca, wysiłek fizyczny, codzienne czynności domowe, sen.Po ok. 24 godzinach aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są analizowane i interpretowane przez lekarza.

 

 

Rejestracja 25 644 74 00