Szpital \ Badania diagnostyczne \ Uroflowmetria

Uroflowmetria

UROFLOWMETRIA  badanie przepływu cewkowego moczu

Jest nieinwazyjnym badaniem pozwalającym ocenić przepływ moczu przez cewkę moczową. Badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem urządzenia nazywanego uroflowmetrem, które analizuje przepływ moczu przez cewkę moczową w jednostce czasu.

W czasie uroflowmetrii oceniana jest szybkość oddawania moczu, objętość oddawanego moczu w czasie mikcji, a także objętość moczu przepływająca przez cewkę w czasie jednej sekundy. Słaby strumień moczu w badaniu uroflowmetrycznym oznacza przeszkodę podpęcherzową lub nieprawidłową czynność skurczową mięśnia wypieracza pęcherza moczowego.

Pacjent oddaje mocz do specjalnego pojemnika, który podłączony jest do uroflowmetru. Badanie trwa tyle ile czasu potrzebuje pacjent na oddanie moczu. Wykres uzyskany w czasie uroflowmetrii pozwala ocenić funkcję dolnego piętra układu moczowego.

Wskazaniem do wykonania uroflowmetrii są zaburzenia oddawania moczu. Wśród dominujących objawów ze strony układu moczowego wymienia się: parcie na mocz, częste oddawanie moczu, słaby strumień moczu, oddawanie moczu w porcjach, zaleganie moczu po mikcji.

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony jest odpowiednie wypełnienie pęcherza moczowego. Za optymalną objętość oddanego moczu uznaje się 150 – 500 ml.
Wynik uroflowmetrii przedstawiany jest w postaci wydruku.

Rejestracja 25 644 74 00