Lekarze \ Choroby wewnętrzne \ dr n. med. Zych Włodzimierz
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce
dr n. med. Zych Włodzimierz

dr n. med. Zych Włodzimierz

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, gastroenterologii
Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1987. Posiada specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych i gastroenterologii. W 1994 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 2000-2013 był kierownikiem pododdziału gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii.

Jest skarbnikiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz członkiem Zarządu Polskiej Fundacji Gastroenterologii.

Obszar zainteresowań klinicznych: choroby wątroby, w szczególności hepatologia, choroby metaboliczne, choroby nowotworowe układu pokarmowego, standardowe zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jest autorem i współautorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach z chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Był kierownikiem oraz wykonawcą licznych prac badawczych dotyczących chorób wątroby, a także opiekunem specjalizacji z chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Rejestracja 25 644 74 00