Lekarze \ Choroby wewnętrzne \ lek. Zych – Gałczyńska Elżbieta
Rejestracja 25 644 74 00