Lekarze \ Alergologia \ prof dr hab. n. med. Naumnik Wojciech
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
prof dr hab. n. med. Naumnik Wojciech

prof dr hab. n. med. Naumnik Wojciech

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii, chorób płuc.

W 2019 uzyskał tytuł profesorski

Od 2012 – do chwili obecnej- Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (praca w Poradni Alergologicznej i Pulmonologicznej)

Od 2012 – do chwili obecnej- Wydawnictwo „Medycyna Praktyczna”w Krakowie (Edukator z zakresu Przewlekłej

Obturacyjnej Choroby Płuc na terenie Polski północnej.)

Od 2004 – do chwili obecnej -Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,(Adiunkt,

Dr hab. n. med.)

Od 2007 – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (konsultant z zakresu pulmonologii, stały współpracownik Kliniki Alergologii UMB)

1997 – 2003 Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Asystent)

Dodatkowe umiejętności:

2011 Zaawansowany kurs z zakresu zaburzeń oddychania w czasie snu

ISMC 2011 – International Sleep Medicine Course; St. Michelsgestel, Holandia

2010 Przezklatkowska ultrasonografia płuc – kurs praktyczny

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

2009 Szkolenie w zakresie diagnostyki chorób układu oddechowego (alergologia I EBUS/TBNA)

Pneumonologische Klinikum, Klinikum Nurnberg Nord, Niemcy

2008 Szkolenie i kurs bronchoskopii interwencyjnej, referencyjny ośrodek

Saint Marguetite Hospital Marseilles we Francji, Thoracic Endoscopy Unit;

Prof. Jean-Francois Dumon

2003 Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego

Universitatsklinikum Essen, Innere Klinik und Poliklinik; grant “Alfred Krupp von Bohlen and

Halbach Stiftung”

2001 European Respiratory Society, Szkolenie pt „Dyspnoe”, Zabrze

The European School of Respiratory Medicine Seminar, diagnostyka duszności

Rejestracja 25 644 74 00