Medycyna pracy
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą być badane bez fizycznej obecności rodzica czy opiekuna, przy czym w trakcie badania muszą przedstawić podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczenia zdrowotnego.

Badania wykonywane na podstawie skierowania.

 

Proszę zabrać na wizytę dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dokumenty do pobrania:

Rejestracja 25 644 74 00