Medycyna pracy
ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce
  1. Badanie wstępne:
  • wykonywane jest przy przyjęciu do pracy, zmianie stanowiska pracy, kandydaci do szkół,
  • badania wykonywane na podstawie skierowania.
  1. Badania okresowe:
  • kolejne badanie lekarskie po zakończeniu terminu ważności badania wstępnego,
  • badania wykonywane na podstawie skierowania.
  1. Badania kontrolne:
  • przeprowadzają je osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
  • badania wykonywane na podstawie skierowania,
  • proszę zabrać ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu.

 

Proszę zabrać na wizytę dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dokumenty do pobrania:

Rejestracja 25 644 74 00