Poradnie \ Poradnie Specjalistyczne \ Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Chorób Metabolicznych

ul. 3 Maja 3, 08-110 Siedlce

Poradnia Chorób Metabolicznych zajmuje się leczeniem  schorzeń w zakresie zaburzeń gospodarki lipidowej i otyłości oraz chorób towarzyszących.

Udzielane są: konsultacje lekarskie, porady dietetyczne, badania biochemiczne oraz badania EKG, USG, laboratoryjne.

Przemiana materii, czyli metabolizm, obejmuje bardzo skomplikowane procesy biochemiczne. Dzięki nim żywy organizm przyswaja substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Z prostych związków powstają bardziej złożone, stanowiące budulec białek, węglowodanów i tłuszczów. Złożone cząsteczki organiczne rozpadają się natomiast na prostsze, uwalniając przy tym niezbędną ustrojowi energię.

Wszystko to dokonuje się za sprawą reakcji chemicznych przebiegających łańcuchowo i cyklicznie, regulowanych przez układ nerwowy, zespół enzymów, witamin i hormonów. Procesy te upodobniają organizm do wielkiego laboratorium. Jest ono precyzyjne, ale czasem jednak zawodzi, jak każdy, najlepszy nawet mechanizm. Nie trzeba tłumaczyć, że drobna „awaria”, jakiekolwiek zakłócenie w przemianie materii, zaburzenie metabolizmu któregoś ze związków, ma swoje patologiczne konsekwencje.

Dlatego też długa jest lista rozwijających się na tym tle chorób, które nazywa się metabolicznymi. Są wśród nich schorzenia znane i często występujące, jak na przykład: osteoporoza, dna moczanowa, cukrzyca, hiperlipidemia, powodująca wzrost ryzyka miażdżycy naczyń i choroby niedokrwiennej serca. Są też choroby spotykane rzadziej, o nazwach niewiele mówiących laikowi, jak choćby mukopolisacharydoza, fenyloketynuria, galaktozemia, porifiria albo choroby Gauchera, Niemanna-Picka, Pompego, czy Wilsona. Niektóre z nich oznaczają jedynie dietetyczne ograniczenia, inne – przekreślają szanse na pełną sprawność psychofizyczną lub nieuchronnie prowadzą do śmierci.

Rejestracja 25 644 74 00