Strefa Pacjenta \ Wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – IKP

Wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – IKP

1. Po zalogowaniu się na swoje konto w witrynie IKP, należy przejść do zakładki „Moje Konto”.

2.  Przechodzimy do sekcji „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ).

3.  W celu zmiany aktualnego lekarza POZ lub pielęgniarki wybieramy „Wypełnij deklarację”.
Ważna informacja! – należy wypełnić oddzielnie deklarację dla lekarza rodzinnego oraz oddzielnie dla pielęgniarki POZ.

4. Sprawdzamy poprawność swoich danych, ewentualnie dokonujemy korekty lub uzupełniamy puste pola.

5. W pierwszej kolejności wskazujemy placówkę do której składamy deklarację.
Województwo – Mazowieckie
Miejscowość – Siedlce
Ulica – 3 Maja

6. Z listy placówek wybieramy:
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica Gałczyński i Wspólnicy spółka jawna (Poradnia Lekarza POZ)

7. Zgodnie ze stanem faktycznym zaznaczamy jedną z opcji:
– po raz pierwszy lub po raz drugi
– po raz trzeci i kolejny

8. Wybieramy lekarza do którego chcemy złożyć deklarację.

9.  Po wybraniu lekarza, ponownie, zgodnie ze stanem faktycznym zaznaczamy jedną z opcji:
– po raz pierwszy lub po raz drugi
– po raz trzeci i kolejny

10. Po uzupełnieniu wyżej wymienionych pól, wybieramy – Podpisz deklarację.

11. Dokonujemy podpisu deklaracji za pomocą Profilu Zaufanego lub Certyfikatu Kwalifikowanego.

12. Po podpisaniu deklaracji, wybieramy – „Wyślij deklarację”.

13. Deklaracja została wysłana.

Rejestracja 25 644 74 00